Ankiety internetowe CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Ankiety internetowe to wywiady realizowane za pośrednictwem internetu. Wypełniane są osobiście przez respondentów w ich własnych gospodarstwach domowych lub miejscach pracy. Metoda przynosi korzystny rezultat ponieważ respondent dobrowolnie, bez żadnej presji podejmuje się badaniu i udziela odpowiedzi na zadane pytania. Sam decyduje w jakim czasie przystąpi do badania i ile czasu przeznaczy na jego zrealizowanie. Dodatkowo fakt, w którym respondent czuje się anonimowy, sprawia że udzielone odpowiedzi są bardziej rzetelne.

Technika jest popularna, ponieważ w porównaniu do wywiadów PAPI pozwala obniżyć koszty, zmniejszyć czas realizacji oraz umożliwia przeprowadzenie ankiet na większych próbach. Za pomocą tej techniki możemy przebadać losową grupę, czyli dowolnych użytkowników internetu lub dotrzeć do ściśle określonej społeczności w zależności od tematyki przedstawionej w badaniu.