Badania ankietowe i sondaże

Badanie może być wykonywane za pomocą różnych technik: CATI, CAWI i PAPI. Wywiady telefoniczne są najszybszą formą dotarcia do respondentów i mniej kosztowną. Natomiast najbardziej klasyczną są wywiady osobiste PAPI, gdzie dokładnie możemy zaobserwować profil osoby biorącej udział w badaniu.

Dana forma stosowana jest w różnych realizacjach, nadaje się w każdej sytuacji, w której chcemy poznać odpowiedzi respondentów na zadane im pytania. Badania marketingowe, w których możemy poznać opinię konsumentów, ich zachowania i przyzwyczajenia realizowane są właśnie za pomocą wszelkiego rodzaju ankiet. Równie ważne są badania społeczne, przedstawiające jaka jest opinia publiczna na dany temat, opinia mieszkańców wyznaczonego regionu, a także przebadanie warunków życia i pracy.

Możliwa jest realizacja badań ankietowych w miejscach handlowych i usługowych, poznając tym samym zadowolenie klientów z nabytych produktów, obecnych cen i dostępnych rabatów.