Badania telefoniczne

Badania telefoniczne pozwalają na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Przeprowadzone może być z podziałem na różne grupy społeczno – demograficzne lub społeczno – zawodowe. Realizacja odbywa się w skali ogólnokrajowej lub z ograniczeniem do dowolnego regionu, miejscowości. Podczas realizacji badania, istnieje możliwość poznania szczegółowego profilu respondenta.

Wykonywane badanie telefoniczne umożliwia zbadanie opinii klientów, poziomu zadowolenia, znajomości produktu, a także przywiązania do marki. Możemy zweryfikować efektywność przeprowadzonych kampanii reklamowych oraz poznać ich rzeczywisty zasięg. Ponadto możliwa jest realizacja sondaży na dowolnie wybrany temat.

Proces wykonania badania rozpoczyna się sporządzonym scenariuszem. Następnie tworzony jest kwestionariusz ankiety, służący zbieraniu informacji. Całe badanie realizowane jest techniką CATI – wywiadami telefonicznymi z udziałem ankieterów. Po zakończonym badaniu, zebrane dane zostają przeanalizowane i przedstawione w przygotowanym raporcie.