Metody i techniki

Każdy nowy projekt to projekt indywidualny, dlatego też w planowanym badaniu najważniejszy jest odpowiedni dobór metod za pomocą których cel zostanie zrealizowany. Wszystkie techniki różnią się od siebie, mimo to każda z nich charakteryzuje się innym atutem, który zapewnia przewagę nad sobą, przy realizacji różnych zadań. Każda z metod posiada argument, który przemawia za jej wyborem. Wszystko zależy od kierunku wyznaczonego w projekcie. Głównym aspektem w badaniu może być dotarcie do ściśle sprecyzowanej grupy, przebadanie jak największej grupy w jak najkrótszym czasie, bądź poznanie najdokładniejszych wyników.

Badanie może być przeprowadzone przez połączenie różnych technik, osiągając w ten sposób wynik bardziej precyzyjny i kompletny.

Do przeprowadzania badań używane są następujące metody: