Program Uznana Opinia

Program Uznana Opinia jest programem gospodarczo – konsumenckim zrzeszającym przedsiębiorstwa, charakteryzujące się nieposzlakowaną opinią w środowisku klientów i kontrahentów. Głównym celem programu jest wyróżnienie firm, które wykazują się prawidłowym podejściem do klientów, są doceniani przez odbiorców usług, kreując tym samym pozytywną opinię dla firmy.

Uczestnicy programu Uznana Opinia w pierwszej kolejności zostają poddani badaniu i weryfikacji dotychczasowej opinii. Instytut Badania Opinii UFNER w przeprowadzanym badaniu korzysta z odpowiednich metod pomocnych w określeniu realnej opinii. Zabieg ten ma na celu poznanie sytuacji występującej w środowisku – grupie społeczności, na którą dana firma oddziałuje. To właśnie klienci odpowiedzialni są za ocenę firmy z którą współpracują, wystawiając następnie opinię i informując kolejnych potencjalnych klientów o przebiegu współpracy i efektach realizacji. Po zakończonym badaniu, pozytywnym wyniku i spełnieniu warunków uczestnictwa, firma przystępuje do Programu Uznana Opinia. Przez cały okres udziału w programie, firma jest nadzorowana przez Instytut, mając na celu stałą weryfikację danych oraz systematyczny podgląd zmieniającej się opinii.

Istnieje możliwość zlecenia szczegółowego badania firmy pod kątem opinii, używając wszelkich dostępnych metod i technik. Każda z nich jest sposobem na dotarcie do różnych grup odbiorców, umożliwiając poznanie najbardziej dokładnych wyników.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie: www.uznanaopinia.pl
Uznana Opinia - Firmy Godne Polcenia