Wywiady osobiste PAPI

PAPI (Paper & Pen Personal Interview)

Wywiady osobiste są najpopularniejszą metodą w badaniach ilościowych. Badania polegają na spotkaniach osobistych i ręcznym wypełnianiu ankiet. Przeszkolony ankieter, wyposażony zostaje w kwestionariusz ankiety w wersji papierowej, po czym realizuje wywiady z respondentami w terenie. Ankietowanie może odbywać się w konkretnie wyznaczonej lokalizacji, siedzibach przedsiębiorstw, punktach handlowych i usługowych, instytucjach publicznych lub realizowane w miejscach najbardziej ruchliwych. Ankieter ma za zadanie przeprowadzić odpowiednią ilość wywiadów na uzgodnionej próbie osób.

Przewagą stosowania metody PAPI jest bezpośredni kontakt ankietera z respondentami. Kwestionariusze ankiet mogą być zaawansowane, a pytania w nich zawarte bardziej wnikliwe.