Wywiady telefoniczne CATI

CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

Wywiady telefoniczne między ankieterami, a respondentami realizowane są podczas rozmów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym. Zainstalowane profesjonalne oprogramowanie na komputerze, wyznacza przebieg wywiadu według wcześniej opracowanego scenariusza. Zaletą techniki jest szybki czas realizacji, pozyskiwania informacji i natychmiastowy zapis na serwerze. Następnie zebrane dane są zliczane i umieszczane w raporcie końcowym.

Metoda może być wykorzystywana przy przeprowadzaniu wszelkich badań konsumenckich, w których zależy nam na poznaniu opinii klientów, ich zachowań i przyzwyczajeń, zbadaniu poziomu satysfakcji i lojalności. Dodatkowo pozwala ocenić skuteczność kampanii promocyjnych, jak oddziałują na swoich odbiorców.